日月潭文武廟

台灣南投縣魚池鄉中正路63號

Monday, Jan 22nd

Last update:08:57:00 PM GMT

You are here:

Guan Sheng Di Jun Jue Shi Zhen Jing - 頁 3

文章索引
Guan Sheng Di Jun Jue Shi Zhen Jing
頁 2
頁 3
頁 4
頁 5
頁 6
頁 7
頁 8
頁 9
頁 10
頁 11
頁 12
頁 13
頁 14
頁 15
頁 16


淫為萬惡首, 孝為百行原.
Yin Wei Wan E Shou, Xiao Wei Bai Xing Yuan.
但有逆理, 於心有愧者, 勿謂有利而行之;
Dan You Ni Li, Yu Xin You Kui Zhe, Wu Wei You Li Er Xing Zhi;
凡有合理, 於心無愧者.
Fan You He Li, Yu Xin Wu Kui Zhe.
勿謂無利而不行.
Wu Wei Wu Li Er Bu Xing.
若負吾/帝教, 請試吾/帝刀.
Ruo Fu Wu / Di Jiao, Qing Shi Wu / Di Dao.
敬天地, 禮神明;
Jing Tian Di, Li Shenming;
奉祖先, 孝雙親;
Feng Zu Xian, Xiao Shuang Qin;
孚王法, 重師尊;
Shou Wang Fa, Zhong Shi Zun;
愛兄弟,信朋友;
Ai Xiong Di, Xin Peng You;
睦宗族, 和鄉鄰;
Mu Zong Zu, He Xiang Lin;
別夫婦, 教子孫.
Bie Fu Fu, Jiao Zi Sun.
時行方便, 廣積陰功:
Shi Xing Fang Bian, Guang Ji Yin Gong:
救難濟急,恤孤憐貧;
Jiu Nan Ji Ji, Xu Gu Lian Pin;
創修廟孙, 印造經文;
Chuang Xiu Miao Yu, Yin Zao Jing Wen;