日月潭文武廟

台灣南投縣魚池鄉中正路63號

Monday, Jan 22nd

Last update:08:57:00 PM GMT

You are here:

Guan Sheng Di Jun Jue Shi Zhen Jing - 頁 5

文章索引
Guan Sheng Di Jun Jue Shi Zhen Jing
頁 2
頁 3
頁 4
頁 5
頁 6
頁 7
頁 8
頁 9
頁 10
頁 11
頁 12
頁 13
頁 14
頁 15
頁 16


若存惡心, 不行善事:
Ruo Cun E Xin, Bu Xing Shan Shi:
淫人妻女,破人婚姻;
Yin Ren Qi Nu, Po Ren Hun Yin;
壞人名節, 妒人技能;
Huai Ren Ming Jie, Du Ren Ji Neng;
謀人財產, 唆人爭訟;
Mou Ren Cai Chan, Suo Ren Zheng Sun;
損人利己, 肥家潤身;
Sun Ren Li Ji, Fei Jia Run Shen;
恨天怨地, 駡雨呵風;
Hen Tian Yuan Di, Ma Yu He Feng;
謗聖毀賢, 滅像欺神;
Bang Sheng Hui Xian, Mie Xiang Qi Shen;
宰殺牛犬,穢溺字紙;
Zai Sha Niu Quan, Hui Ni Zi Zhi;
恃勢辱善, 倚富壓貧;
Shi Shi Ru Shan, Yi Fu Ya Pin;
離人骨肉,間人兄弟;
Li Ren Gu Rou, Jian Ren Xiong Di;
不信正道, 姦盜邪淫;
Bu Xin Zheng Dao, Jian Dao Xie Yin;
好尚奢詐, 不重儉勤;
Hao Shang She Zha, Bu Zhong Jian Qin;
輕棄五穀, 不報有恩;
Qing Qi Wu Gu, Bu Bao You En;
瞞心昧己,大斗小秤;
Man Xin Mei Ji, Da Dou Xiao Cheng;
假立邪教, 引誘愚人;
Jia Li Xie Jiao, Yin You Yu Ren;